بنام مهربانترین
درود بر شما!
با احترام

ضمن تشکرازحسن اعتماد شما، مشتاق دیدار شما بوده و امیدواریم بتوانیم خدمات مشاوره و روانشناسی مد نظر را در اختیاربگذاریم. با تاکید بر اصل رازداری (نسبی)، در فضایی عاری از قضاوت، گوش دل به شما سپرده خواهد شد. به منظور آشنایی بیشتر و برای به حداکثر رساندن، وقت مشاوره لطف بفرمایید تا حد حوصله به سوالات زیر پاسخ دهید. پاسخ به سوالات ستاره دار اجباری است. دقت و صداقت شما در پاسخ به سوالات، کمک زیادی به روند درمان خواهد کرد.